Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT

Co to jest ANALIZA SWOT?

Zapewne słyszeliście o analizie SWOT wykorzystywanej w biznesie. Jest ona genialnym narzędziem w momencie planowania rozpoczęcia działalności. Oceniamy wtedy nasze MOCNE, SŁABE strony – czyli to co jest „wewnątrz” organizacji/ firmy oraz MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, które dotyczą sytuacji/ okoliczności na zewnątrz firmy. Dokładnie w taki sam sposób wykorzystujemy analizę SWOT w coachingu, tylko rozpatrując kontekst CELU.

SWOT czyli:
– Strengths – silne strony
– Weaknesses – słabe strony
– Opportunities – możliwości, okazje
– Threats – zagrożenia

Czytaj dalej „Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT”
Umów się na sesję