Certyfikaty, Rekomendacje

AKREDYTACJA CCA
DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY COACHÓW
REFERENCJE Z URZĘDU MIASTA