Czym jest Coaching?

Coaching pomaga określać swoje rzeczywiste cele i pragnienia, wspiera rozwój i doskonalenie umiejętności, motywuje do przekraczania własnych ograniczeń, pozwala określać i realizować cele i pomaga stawać się coraz silniejszym, wierzącym w siebie człowiekiem.

Coaching nie jest doradztwem, ani formą psychoterapii. Coaching to relacja partnerska, która zakłada, że Klient jest osobą kompetentną i świadomą. Ma swoje cele i sam podczas sesji dąży do ich realizacji. Coach, jest dla niego wsparciem w procesie, podczas realizacji celów, a jego narzędziami pracy jest aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, odzwierciedlanie.

Coach jest odpowiedzialny za nadanie struktury procesowi zmiany klienta, a więc pomaga mu w dokładnym zdefiniowaniu celu na proces coachingowi i podąża za nim w procesie zmiany. Podczas sesji coach posługuje się zestawem konkretnych technik i narzędzi.

Umów się na sesję