Archiwa

Home / Coaching / Kontrakt w coachingu

Kontrakt w coachingu

Czym jest Kontrakt w coachingu?

Kontrakt jest niczym innym niż „umowa” między Klientem, a coachem mówiąca o tym jakiego rodzaju relacją jest coaching, jakie są założenia tej relacji, jakie są wzajemne obowiązki Klienta i Coacha. Jest on podpisywany z Klientem zawsze na początku procesu coachingowego. Ustalenie warunków realizacji coachingu jest bardzo ważne z wielu powodów.

Klient może nie rozumieć charakteru coachingu i mylić go z formą terapii lub doradztwa i ostatecznie zarzucać coachowi, że ten mu doradzał, albo wręcz odwrotnie. Należy więc zaznaczyć, że to Klient sam definiuje cel, realizuje go, a coach podąża za nim w procesie. JEGO procesie. Kolejnym niebezpieczeństwem jest brak zrozumienia, że coaching jest procesem, a nie jedną sesją. Oczywiście zdarza się, że klient realizuje cel podczas jednej sesji. Jednakże, należy poinformować Klienta, że w trakcie sesji, może on zmienić generalny cel i proces zaczyna się od początku. Pracując jako coach zapewne wiecie, że zdarza się to często. Istotną kwestią jest też ustalić wzajemne ” wymagania” czyli np. punktualność na sesji, otwarcie, zaangażowanie czy też specyfikę pracy coacha (czy ma być wspierający czy bardziej „pogłębiający i dociskający”).

Z jakich elementów powinien składać się kontrakt w coachingu?

Warto stworzyć kontrakt opierając się na pewnej strukturze, akcentujące poszczególne jego zakresy:

PROCES

 • coaching to proces, osiągniecie celu generalnego może odbyć się w trakcie jednej, ale także dopiero kilku sesji.
 • klient ustala cel i jest za niego odpowiedzialny, tylko on może go zmienić w trakcie procesu
 • klient ma aktywną rolę w coaching, coach wspiera i podąża za nim w procesie

POUFNOŚĆ

 • Coaching jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego i wzajemnego szacunku i poufności poruszanych kwestii

CZAS TRWANIA

 • czas trwania sesji coachingowej to…. ( standardowo od 60 – 90 minut).
 • Czas trwania procesu coachingu jest uzależniony od czasu trwania procesu i decyduje o nim klient.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • coach nie narzuca rozwiązań, nie doradza
 • jeśli istnieje konflikt interesów lub każda ze stron może zakończyć proces w dowolnej chwili jeśli z jakiś przyczyn jest on nieefektywny dla niej
 • coach i klient uczestniczą w sesji dobrowolnie
 • coach i klient deklarują wzajemny szacunek i pełną otwartość
 • klient odpowiada za swój cel
 • coach i klient szanują swój czas i pilnują terminów i godzin sesji

Każdy mój Klient otrzymuje przed sesją e-mailem kontrakt, z którym zapoznaje się, a podpisuje go przed sesją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 •  
  Previous Post

  Coaching we współpracy z Wydziałem działalności gospodarczej w Poznaniu.

 •  
  Next Post

  Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT

Umów się na sesję