Archiwa

Home / Narzędzia / Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT

Narzędzie w coachingu – ANALIZA SWOT

Co to jest ANALIZA SWOT?

Zapewne słyszeliście o analizie SWOT wykorzystywanej w biznesie. Jest ona genialnym narzędziem w momencie planowania rozpoczęcia działalności. Oceniamy wtedy nasze MOCNE, SŁABE strony – czyli to co jest „wewnątrz” organizacji/ firmy oraz MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, które dotyczą sytuacji/ okoliczności na zewnątrz firmy. Dokładnie w taki sam sposób wykorzystujemy analizę SWOT w coachingu, tylko rozpatrując kontekst CELU.

SWOT czyli:
– Strengths – silne strony
– Weaknesses – słabe strony
– Opportunities – możliwości, okazje
– Threats – zagrożenia

Do czego wykorzystać?
• Analiza wytyczonego celu
• Zasoby osobiste w rzeczywistości, w kontekście realizacji wyznaczonego celu.

Co jest potrzebne?
Kartka papieru na której możesz narysować swoją analizę SWOT, umieszczając w odpowiednich polach silne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Przedstawiam na zdjęciu analizę SWOT w kontekście zostania coachem (moją własną). Można też wykorzystać inne narzędzia (tablica, żółte karteczki itp.), ale to jest najprostszym😊

Jak korzystać?
Opiszę zastosowanie tego narzędzia w kontekście oceny własnych zasobów i możliwości w kontekście realizacji celu (rzeczywistość).
Ćwiczenie wymaga dużej własnej refleksji od Klienta.
Skuteczne są tutaj także pytania o to co o kliencie myślę bliskie osoby, co także pomoże w określeniu mocnych czy też słabych stron.

Rozpatrujemy więc:
Silne strony – Umiejętności, kompetencje, wiedza, doświadczenie, hobby, osoby wspierające Cię (rodzina , znajomi), zasoby materialne, cechy osobowościowe.
Możliwości/okazje – pomocni ludzie, dostęp do edukacji, sytuacja gospodarcza, Źródła pozyskania funduszy, sytuacja życiowa, pomysł na działanie (nisza), unikalne kompetencje, umiejętności, pomysły.
Słabe strony – cechy osobowościowe, wewnętrzne ograniczenia, relacje międzyludzkie, ograniczenia jakie napotykasz, obszary wymagające poprawy, zwiększenia kompetencji itp., zasoby materialne.
Zagrożenia – sytuacja gospodarcza, konkurencja, wymagania, zobowiązania itp.

Po realizacji zadania ważną rolę odgrywa coach pytając np.
Jakie masz mocne strony? Jaki swoje umiejętności itp. możesz jeszcze bardziej wykorzystać w realizacji celu?
Co się zaskoczyło pozytywnie podczas zadania, a co było może przykrym zaskoczeniem?
Jakie słabe strony mógłbyś wzmocnić? W jaki sposób możesz to zrobić? Kiedy chcesz to zrobić?
Jak informacje, które pozyskałeś mogą być dla Ciebie przydatne w realizacji celu?
Jak wykorzystasz nowe możliwości jakie się pojawiły? Jak poradzisz sobie z zagrożeniami?
Całość ćwiczenia pomaga Klientowi ocenić szanse, zagrożenia jego mocne i słabe strony w realizacji celu.

Dla mnie jest ono bardzo przydatne i sprawdziło się zarówno w sesji własnej😊 jak i dla Klienta.
Ps. Wykorzystane jako ocena zasobów Klienta pomaga zdefiniować cele , które kolejno klient może uszeregować w tabeli priorytetów. Daje to materiał na kolejne sesje, klient pracuje nad swoimi zasobem kompleksowo i pozwala opracować plan działania na kolejne sesje.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  •  
    Previous Post

    Kontrakt w coachingu

  •  
    Next Post

    WESOŁYCH Świąt i Sukcesów w Nowym Roku 2019

Umów się na sesję