Oferta indywidualna

Zapraszam na sesję osoby, które:

  • pragną zdefiniować i realizować cele
  • rozwiązać dylematy, z którymi się spotykają
  • sprecyzować kierunki działań
  • podjąć walkę ze słabościami
  • zdefiniować i ocenić opcję działań

Zapraszam osoby, które pragnę realizować wspomniane wyżej tematy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Umów się na sesję