Regulamin – Kontrakt w coachingu

Home / Regulamin – Kontrakt w coachingu

Czym jest Kontrakt w coachingu?

Kontrakt jest niczym innym niż „umowa” między Klientem, a coachem mówiąca o tym jakiego rodzaju relacją jest coaching, jakie są założenia tej relacji, jakie są wzajemne obowiązki Klienta i Coacha. Jest on podpisywany z Klientem zawsze na początku procesu coachingowego. Ustalenie warunków realizacji coachingu jest bardzo ważne z wielu powodów.

Klient może nie rozumieć charakteru coachingu i mylić go z formą terapii lub doradztwa i ostatecznie zarzucać coachowi, że ten mu doradzał, albo wręcz odwrotnie. Należy więc zaznaczyć, że to Klient sam definiuje cel, realizuje go, a coach podąża za nim w procesie. JEGO procesie. Kolejnym niebezpieczeństwem jest brak zrozumienia, że coaching jest procesem, a nie jedną sesją. Oczywiście zdarza się, że klient realizuje cel podczas jednej sesji. Jednakże, należy poinformować Klienta, że w trakcie sesji, może on zmienić generalny cel i proces zaczyna się od początku. Pracując jako coach zapewne wiecie, że zdarza się to często. Istotną kwestią jest też ustalić wzajemne ” wymagania” czyli np. punktualność na sesji, otwarcie, zaangażowanie czy też specyfikę pracy coacha (czy ma być wspierający czy bardziej „pogłębiający i dociskający”).

Z jakich elementów powinien składać się kontrakt w coachingu?

Warto stworzyć kontrakt opierając się na pewnej strukturze, akcentujące poszczególne jego zakresy:

PROCES

 • coaching to proces, osiągniecie celu generalnego może odbyć się w trakcie jednej, ale także dopiero kilku sesji.
 • klient ustala cel i jest za niego odpowiedzialny, tylko on może go zmienić w trakcie procesu
 • klient ma aktywną rolę w coaching, coach wspiera i podąża za nim w procesie
 • POUFNOŚĆ

  • Coaching jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego i wzajemnego szacunku i poufności poruszanych kwestii

  CZAS TRWANIA

  • czas trwania sesji coachingowej to…. ( standardowo od 60 – 90 minut).
  • Czas trwania procesu coachingu jest uzależniony od czasu trwania procesu i decyduje o nim klient.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • coach nie narzuca rozwiązań, nie doradza
  • jeśli istnieje konflikt interesów lub każda ze stron może zakończyć proces w dowolnej chwili jeśli z jakiś przyczyn jest on nieefektywny dla niej
  • coach i klient uczestniczą w sesji dobrowolnie
  • coach i klient deklarują wzajemny szacunek i pełną otwartość
  • klient odpowiada za swój cel
  • coach i klient szanują swój czas i pilnują terminów i godzin sesji

  Każdy mój Klient otrzymuje przed sesją e-mailem kontrakt, z którym zapoznaje się, a podpisuje go przed sesją.Dlaczego Coaching?

Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która pomaga klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia”.
ICF (Międzynarodowa Federacja Coachów)

Zapraszam na sesję.

Agnieszka Śliwka
Lifie & Business Coach

kontakt@coachas.pl
kom: + 48 668 027 012

Dlaczego Coaching?

Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która pomaga klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia”.
ICF (Międzynarodowa Federacja Coachów)

Umów się na sesję